Isaisip ang kaligtasan ng pamilya, tamang paghahanda sa oras ng anumang sakuna.