Province of Antique

Where the Mountains meet the sea. The Rising Star of Western Visayas

MAGING HANDA KAG LISTO PARA MADILIAN ANG 

ASF

MGA KINAHANGLAN BUHATON PARA MALUWAS AND BABUYAN SA ASF

MGA TIKANG NGA DAPAT IPATIGAYON KUNG GINABANTA NGA MY JAN NGA ASF ANG BABUYAN

IPALANTAW GILAYON ANG GINASAGOD NGA BABOY

1. Kun matalupangdan mo nga daw may ginabatyag ukon may sakit and imo nga ginasagod nga baboy , gilayon magpahibalo sa Municipal/City/Provincial Veterinary Office ukon Agriculture Office sa inyo nga lugar.

2. Magpakig-angot sa natungdan nga opisina agud makuhaan sang samples ang mga baboy nga may sakit kag mapalantaw ini sa Bureau of Animal Industry Animal Disease Diagnosis and Reference Laboratory (BAI-ADDRL) ukon sa pinakalapit nga Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory (RADDL).

I-QUARANTINE ANG BABUYAN

1. Samtang nagahulat sang resulta, magdangop sa otoridad agud malikawan ang pagguwa kag pagsulod sang mga tawo kag kasapatan halin sa apektado nga babuyan agud malikawan ang paglapta sang pamalatian.

2. Ginadumili-an ang pagpamaligya sang mga karne nga halin sa baboy nga may pamalati-an kag amo man ang paggamit sini sa paghimo ukon pag-proseso sang mga karne kaangay sang tocino, hamon, hotdog, longganisa kag iban pa.

UNTATON ANG PAGLAPTA SANG SAKIT

1. Kun mapamatud-an nga African Swine Fever ang balatian sang baboy, magpakig-angot sa otoridan sa pagpatigayon sang mga tikang agud malikawan ang paglapta sang pamalatian kaangay sang:

2. Nagakaigo kag makatawo nga pamaagi sang pagpatay sang mga baboy nga may balatian.
3. Limpyuhan kag i-desinfect ang tangkal, mga gamit kag palibot.
4. Ilubong sa madalom nga buo ang napatay kag ginpatay gnga baboy kag bubu-an sang dis-infectant bag-o ini tampukan.
5. Indi paghaboy ang mga napatay nga baboy sa mga suba agud indi maglapta ang balati-an.

Para sa dugang nga kasayuran, magpakig-angot sa Bureau of Animal Industry African Swine Fever Control Task Force (BAI-ASFCTF)

0995-132-9339 ukon 0920-854-3110. Pro.Vet Antique 0917-721-7841

Office of the Provincial Veterinarian -Province of Antique official Facebook Page

Official Tweeter page Province of Antique

Official Youtube Channel Province of Antique

Official Email at Province of Antique